wpisz słowo:   
 Piątek,  22 Września 2017
 
 
A  A  A
Zobacz
Nagrody
Archiwum


Aktualności z życia naszego miasta i gminy

Data dodania: 2017-04-25
 XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie

 

XXXIII Sesja  Rady  Miejskiej w Wolsztynie


1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Przyjęcie wniosków radnych do porządku obrad.
5. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa w gminie Wolsztyn.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2017 – 2027.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli wspomagających oraz doradców zawodowych zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest  Gmina Wolsztyn.
10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z miejsca do palenia ogniska wyznaczonego na wyspie na jeziorze Wolsztyńskim.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Chorzeminie,    w obszarze działki o numerze ewidencyjnym 568/12.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 czerwca 2016 roku nr XXIII/219/2016 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu części obiektu zespołu pałacowo-parkowego w Wolsztynie na okres 25 lat.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone w okresie międzysesyjnym.
14. Interpelacje i zapytania radnych
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zamknięcie obrad.

 

 


Sesja odbyła się 26 kwietnia 2017 roku, o godzinie 15.00
w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie ul. Rynek 1.W myśl art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /teks jednolity Dz. U.  z 2016 r., poz. 446 ze zmianami/ pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej, w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów gminy.Galeria zdjęć

Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie

Geolokalizacja

Nadchodzące wydarzenia
29.10
2017
Kabaret NOWAKI
18.10
2017
Przebój Sezonu
14.10
2017
VIVA AMERICA
04.10
2017
Wendyjska Winnica
01.10
2017
Zakończenie Sezonu
30.09
2017
Zajęcia w Bibliotece
30.09
2017
Dzień otwarty Pawilonu F
26.09
2017
Bajkowy Książkobus
24.09
2017
Zawody Latawcowe
22.09
2017
Zapisy do sekcji
czytaj więcej...

Ważne informacje
31.12
2017
Szczepienia HPV
13.10
2017
Bezpłatna mammografia
czytaj więcej...

Strefa Płat. Parkowania
iPlan Miasta
Łódź Turystyczna
Regulamin Park i Wyspa
Sport
Kultura
Edukacja
Biblioteka Publiczna
Karta Rodziny
Imprezy cykliczne
Szlaki GPS
Wolsztyn inspiruje
Foldery promocyjne
Informator SMS
Galeria zdjęć
Pobierz Quest
Kamery online
Komunikacja
Geo-System
Zasłużony / HonorowyURZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn

Tel. (68) 347 45 00, Fax. (68) 384 27 47

Urząd Miejski jest czynny:
poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek - piątek 7:00 - 15:00
Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać codziennie
w godz.: poniedziałek 8:00 - 15:30, wtorek - piątek 7:00 - 14:30

Kasa czynna:
poniedziałek 8:00 - 15:30
wtorek - piątek 7:00 - 14:30                    
                    
                    
           


Osób online: 23
stat4u
Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2017
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"